Kiemelt Rendezvények
Időjárás a tóparton
Webkamera
Gömb-Panoráma

Gömb-panoráma

Hozzászólások
  Telefonszámok

  FEHÉRTÓ Non-profit Kft.
  6413 Kunfehértó, Tábor utca 27.
  Mobil:06-30/492-9953

  Mentők 104
  Rendőrség 107
  Tűzoltók 105

  1. Polgármesteri Hivatal
  +36 77 507-100
  +36 30 619-68-90
  2. Rendőrség KMB
  +36 20 53-95-617
  +36 20 53-96-730

  3. Háziorvos Dr Székács István
  +36 77 407-103
  +36 30 24-90-979

  4. Gyerekorvos Dr Urfi Edit
  +36 20 53-95-617

  5. Fogorvos Dr
  +36 30

  6. Gyógyszertár
  +36 77 407-012

  7. Posta
  +36 77 407-060

  8. Vasútállomás
  +36 77 407-062

  Helyi információk

  ATM (K&H):Polgármesteri Hivatal,
  Szabadság tér.8.

  Busz menetrend :
  httpss://kunsagvolan.hu

  Vonat menetrend:
  httpss://elvira.hu

  Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetői álláshelyének  határozatlan időre szóló betöltésére. A munkavégzés helye: 6413 Kunfehértó, Tábor u. 27.

  1.) Az ügyvezető feladatai különösen:

  • a társaság alapító okiratában, alapdokumentumaiban, a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint biztosítani a társaság jogszerű, hatékony és eredményes működését,
  • a társaság tevékenységének irányítása, színvonalas szakmai munka kialakítása,
  • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
  • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
  • a társaság pénzügyi, gazdasági folyamatainak működtetése

  2.) Az ügyvezető jogállása:

  Az ügyvezető jogállása a Munka Törvénykönyve szabálya szerint határozatlan idejű munkaviszony, mely 2018. május 1. napjától szól.

  A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

   

  3.) A munkakör betöltésének feltételei:  

  • Büntetlen előélet,
  • Cselekvőképesség,

   

  4.) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szakirányú végzettség (kereskedelmi, közgazdasági, műszaki, idegenforgalmi, vendéglátó-ipari, agrármérnök, művelődés szervező)
  • felsőfokú iskolai végzettség

  –  Kft. vezetői beosztásban szerzett tapasztalat

  • előírt szakirányú végzettségeknek megfelelő szakterületen szerzett tapasztalat
  • jó kommunikációs és kapcsolatteremtési képesség

   

  5.) A pályázathoz kötelezően csatolni kell:

  •  a szakmai önéletrajzot,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
  • végzettséget igazoló okirat másolatát,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a  pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
  • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
  • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115.§ rendelkezései),
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra.

   

  6.)  Illetmény:

  Az illetmény megállapítását a Munka Törvénykönyvében foglaltak alapján Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozza meg.

  Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: 2018. május 1.

   

  7.) A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

   A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon „FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetői pályázata” jeligével ellátva lehet benyújtani Kunfehértó Község Polgármesteréhez címezve (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.). A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 12.

   

  8.)  A pályázat elbírálása:

  A pályázatot Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb a benyújtást követő első rendes testületi ülésén, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

  A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

   

   9.) A pályázati kiírás közzétételének helye:

  – Kunfehértó Község Önkormányzata honlapja (www.kunfeherto.hu)

  – Kunfehértó Község Önkormányzata hirdetőtáblája

  – Fehértó Non-profit Kft honlapja

  – Halasi Tükör újság

  – Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft képújsága

   

  Vélemény, hozzászólás?