Rólunk

Bemutatkozás

A Fehértó Non-profit Kft. alapítója és 100%-os tulajdonosa Kunfehértó Község Önkormányzata. Az alapítást indokolta, hogy az önkormányzat egyes kötelező feladat ellátásait rugalmasabban, ezáltal hatékonyabban, továbbá - az egyes természeti adottságok üzleti célú kihasználtságának növelésével - kevesebb saját forrás ráfordításból tudja finanszírozni. Az Önkormányzat egyértelmű célja volt egy non-profit gazdasági társaság létrehozása, mely akár a közfeladatok ellátása során, akár a Kft. rendelkezésére bocsátott eszközök - közfeladatok ellátását nem veszélyeztető módon történő - üzleti célú hasznosítása során keletkezett bevételt a község közszolgáltatásaira, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő infrastruktúrák fejlesztésére lehessen fordítani. A Kft-t 2016. augusztus 10-én alapították, cégbírósági bejegyzése 2016. szeptember 12-én véglegesült, míg az önkormányzati alkalmazottak 2016. október 1. napjával kerültek a Kft. állományába.

 


 

Feladatok

A Fehértó Non-profit Kft. elsődlegesen az alábbi feladatok ellátását végzi:

 • Településüzemeltetés
  • köztemetők kialakítása és fenntartása
  • belterületi aszfaltos és földutak fenntartása
  • külterületi földutak fenntartása
  • közparkok és egyéb közterületek fenntartása
 • Környezet-egészségügy
  • köztisztaság
  • környezet tisztaságának biztosítása
  • rovar- és rágcsálóirtás
 • Lakás- és helyiséggazdálkodás
  • Kunfehértó Község Önkormányzatának tulajdonában lévő egyes ingatlanok bérbeadása
 • Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
 • A kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is
 • Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
 • Helyi közfoglalkoztatás
 • Turizmussal kapcsolatos feladatok
 • Fenti közfeladatokhoz kapcsolódó keretjellegű előirányzatok - pályázati támogatással megvalósított projektek - fenntartása, lakossági bejelentések megoldása
 • Közművelődési megállapodásban rögzített feladatok ellátása

 


 

Szolgáltatások

 


 

Közérdekű adatok

 


 

Gazdálkodási adatok


 

Szabályzatok